Łapy, czwartek, 29 września 2016 r. imieniny: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
gazeta łapska

Dom Kultury w Łapach Gazeta Łapska

GAZETA ŁAPSKA

wydawana przez Dom Kultury w Łapach.

kontakt telefoniczny:

Dom Kultury Łapy: ☎ 857 152 300, fax: 858 751 854

email: redakcja@dklapy.pl

Dyrektor Grzegorz Perkowski

adres redakcji:

18-100 Łapy, Nowy Rynek 15

redakcja:

Kamila Klim, Piotr Sobieszczak, Jerzy Barańczuk

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a także zmiany tytułów.

Ceny ogłoszeń i reklam :

  • ogłoszenia drobne - 0.90 zł. za słowo w tym 8% vat, ramkowe czarno-białe - 1.00 zł. za cm², ramkowe kolorowe - 1.50 zł. za cm² w tym 23% vat.
  • Reklamy i ogłoszenia można zamawiać osobiście w redakcji.
  • Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów.

 

Wpłaty przelewem na konto:

Millennium Bank S.A. 21 11602202 00000000 59180223

przekazem lub gotówką bezpośrednio w kasie Domu Kultury w Łapach.

ISSN 1233-5363. Nakład 600 egz.

zapraszam do korzystania z formularza kontaktowego:

2016 Fotoreportaż Studniówka ZSM
2016 Fotoreportaż Studniówka ZSM
2016 Fotoreportaż Studniówka ZSM
2016 Fotoreportaż Studniówka ZSM

Fotografie Łap wykonane Phantomem 2
Fotografie Łap wykonane Phantomem 2
Fotografie Łap wykonane Phantomem 2
Fotografie Łap wykonane Phantomem 2

Dom Kultury w Łapach. 18-100 Łapy, ul.Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936, ☎ 857152300, gazeta/fax: 858 751 854, redakcja@dklapy.pl