automatyka przemysłowaDrugi przewód z każdego elektromagnesu doprowadzić do kolejnego zacisku sterownika (sekcja 1, 2, 3 itd.) obliczaniu ilości niezbędnych przewodów posłużyć się wzorem: ilość przewodów = ilość elektrozaworów + 1, np. do podłączenia 4 elektrozaworów potrzeba 5 przewodów. Nałożyć i wypoziomować skrzynkę, zbędne przestrzenie w wycięciach obłożyć z zewnątrz fragmentami plastikowych lub ceramicznych płytek aby do środka skrzynki nie dostawała się ziemia. Przed montażem elektrozaworu zalecamy ostrożne wykręcenie elektromagnesu z korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i upewnienie się, czy uszczelka elektromagnesu (oring) jest prawidłowo osadzona, nie wykazuje pęknięć i zniekształceń, sprężynka osadzona w wewnętrznej części rdzenia nie uległa zagubieniu, a rdzeń włożony jest prawidłową stroną - gumowa uszczelka oporowa znajdująca się na zakończeniu rdzenia musi być skierowane w stronę korpusu zaworu (do dołu).

Wśród oferowanych przez typoszeregach znajdują się: one tkaninę kompensatora przed wycieraniem jeśli w kompensowanym rurociągu w medium znajdują się znaczne ilości pyłu. W kompensatorach tkaninowych wprowadzone są wewnątrz ich konstrukcji specjalne blachy osłonowe.

Bmv to pierwszy elektrozawór który sie nie grzeje. Data poniedziałek, 1 listopad 1 Opatentowany system diod i zamiana prądu stałego na zmienny zapobiega całkowicie irytującemu drganiu i buczeniu, co ma miejsce w przypadku elektrozaworów pseudo akwarystycznych.

Najnowsze artykuły:

Tagi dla artykułu:

Top